Landsbyrådets bestyrelse

Landsbyrådets bestyrelse består at ni medlemmer, der er valgt på årsmødet af og blandt Landsbyrådets medlemmer.

Arbejdet i Landsbyrådets bestyrelse

Bestyrelsesmøderne er et forum for ideudvikling og sparring. Her koordinerer bestyrelsen aktiviteter og samarbejder, der alle har til, formål at gavne udviklingen i landdistrikterne. På det strategiske plan arbejder bestyrelsen med følgende: 

 • Medvirker til udarbejdelse og implementering af landdistriktspolitik og handleplaner
 • Markerer sig i den politiske og offentlige debat til gavn for udviklingen i landsbyerne 
 • Tager initiativ til nye tiltag og projekter, der kan styrke fællesskabet i og mellem landsbyerne. 
 • Tager stilling til overordnede strategier og politikker på vegne af alle landsbyer - og afgiver høringssvar hvor det er relevant
 • Prioriterer hvordan midlerne i Projektpulje til landsbyer med opland skal anvendes  
 • Samarbejder med landsbyråd i andre kommuner om fælles projekter og erfaringsudveksling

Rent praktisk udmønter det sig blandt andet i en række tilbagevendende opgaver/begivenheder som bestyrelsesmedlemmerne fordeler mellem sig efter interesser og kompetencer:

 • Årsmøde
 • Efterårsmøde (med forskellige temaer)
 • Rundtur og dialogmøde med byrådet
 • Landsbybesøg
 • Uddeling af projektpulje til landsbyer med opland
 • Landsbystafetten 
 • Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget
 • Dialogmøde med Udvalget for Teknik og Miljø
 • Dialogmøde med Center Kultur og Fritid

Tag gerne kontakt til bestyrelsen, hvis I fx 

 • gerne vil have sparring på projektideer
 • har ideer til tiltag, som bestyrelsen kan iværksætte, så de kommer flere landsbyer til gavn
 • gerne vil have støtte til at håndtere konkrete udfordringer

 

Michael Frederiksen, Skårup
Formand
Michael Frederiksen
Skårup Landsbyforening
98 62 14 31/ 21 56 40 08
Skårupvej 78, Skårup
9610
Nørager
Merete Langeland, Gravlev
Næstformand
Merete Langeland
Gravlev Foreningen
30 46 25 99
Gravlevvej 16b, Gravlev
9520
Skørping
Birgit Christensen, Guldbæk
Bestyrelsesmedlem
Birgit Christensen
Guldbæk Borgerforening
60 52 34 20
Guldbækparken 19, Guldbæk
9530
Støvring
Carsten Bojesen, Hjeds
Bestyrelsesmedlem
Carsten Bojesen
Veggerby Sogns Beboerforening
98 38 72 59
Hjedsvej 3, Hjeds
9541
Suldrup
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Nielsen
Hellum Landsbylaug
Madumsøvej 6, Hellum
9520
Skørping
Len Nygaard, Fyrklide
Bestyrelsesmedlem
Lene Nygaard
Fyrkilde Bylaug
26 12 95 15
Mejlbyvej 140, Fyrkilde
9610
Nørager
Lilli Brunø, Ll. Brøndum
Bestyrelsesmedlem
Lilli Brunø
Ll. Brøndum Forsamlingshus
21 28 40 81
Ll. Brøndum Byvej 9, Ll. Brøndum
9574
Bælum
Bestyrelsesmedlem
Per Svarre Petersen
Sønderup Borgerforening
30 28 35 00
Skrænten 9, Sønderup
9541
Suldrup
Rica Jensen, Skibsted
Bestyrelsesmedlem
Rica Jensen
Skibsted, Kulturhuset Toften
26 96 22 46
Baggedamsvej 10, Skibsted
9293
Kongerslev
1. suppleant
Birgitte Mikkelsen
Horsens Bylaug
30 92 17 99
Horsensvej 45, Horsens
9520
Skørping
2. suppleant
Anita Rasmussen
Kgs. Tisted Borgerforening
29 92 04 71
3. suppleant
Pernille Nymann Jensen
Fræer Borgerlaug
98 37 04 60